Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi

 Jamiyatning barcha aksiyalari bitta aksiyadorga tegishli bo‘lganligi sababli aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishlari o‘tkazilmaydi.