Sug'urta paketlari

Jismoniy shaxslar uchun

CLASSIC

"CLASSIC" hayotni sug'urtalash bo'yicha uzoq muddatli shartnoma

CLASSIC PLUS

"CLASSIC PLUS" hayotni sug'urtalash bo'yicha uzoq muddatli shartnoma

CREDIT LIFE

Qarz oluvchining hayotini sug'urtalash shartnomasi "CREDIT LIFE"

ANNUITY LIFE

Uzoq muddatli hayotni sug'urtalash shartnomasi «ANNUITY LIFE»

SPORT

Sportchilarni baxtsiz hodisalardan sug'urtalash