Sharh

Qo'shimcha xizmatlar

QMQS

Qurilish-montaj qaltisliklaridan sug'urtalash

TVEFJMS

Transport Vositalari Egalarining Fuqarolik Javobgarligining Majburiy Sug'urta qilish

TVEFJMSQ

Transport Vositalari Egalarining Fuqarolik Javobgarligini Majburiy Sug'urta Qilish

IBFJMSQ

Ish Beruvchining Fuqarolik Javobgarligini Majburiy Sug'urta Qilish

XICHOF

Xavfli Ishlab Chiqarish Obyektlaridan Foydalanish Uchun Fuqorolik Javobgarligini Majburiy Sug'urta qilish