Uzoq muddatli hayotni sug'urtalash shartnomasi «ANNUITY LIFE»

Uzoq muddatli hayotni sug'urtalash shartnomasi «ANNUITY LIFE»

(jismoniy shaxslar uchun)

1. Sug'urta mahsuloti to'g'risida qisqacha ma'lumot

«ANNUITY LIFE» uzoq muddatli hayot sug'urtasi shartnomasi sizga sug'urtaning birinchi yili davomida yillik sug'urta tovonlari ko'rinishidagi sug'urta tovonini va sug'urta muddati tugagandan so'ng bonus sifatida kafolatlangan daromadni olish imkonini beradi.

2.Sug'urta mahsulotining afzalliklari

Har oylik yillik to'lovlarni samarali boshqarish va olish imkoniyati;

Daromad solig'idan ozod qilish;

Sug'urta muddati davomida o'lim xavfidan sug'urta qoplamasi

Qo'shimcha bonus olish imkoniyati;

Hayotni sug'urtalashga yo'naltirilgan mablag'lar bankdagi omonatlar va AQSh dollarlaridagi omonatlarni joylashtirishdan ko'ra ko'proq foydalidir.

3. Sug'urta mahsulotining asosiy shartlari

Sug'urta muddati 367 kun.

Sug'urtalo’vchining yoshi 18 dan 60 yoshgacha.

Sug'urta hodisalari:

a) Sug'urtalangan shaxsning Sug'urta muddati oxirigacha tirik qolish;

b) Sugʻurtalangan shaxsning Sugʻurta shartnomasida ko`rsatilgan, sugʻurta tovonini olish sanasida saqlanib qolganligi

joriy annuitet to'lovlari ko'rinishida.

v) Sug'urtalangan davrda Sug'urtalangan shaxsning o'limi.

Sug'urta summasi Sug'urta qildiruvchi va Sug'urtalovchi o'rtasidagi kelishuv asosida belgilanadi

Sug'urta summasi miqdori sug'urta mukofoti miqdori va Sug'urtalanganning yoshiga qarab belgilanadi.

Sug'urta mukofotini to'lash tartibi xuddi shu tarzda amalga oshiriladi.

4. Soliq imtiyozlari

Soliq to'lovchilarning O'zbekiston Respublikasida hayotni uzoq muddatli sug'urta qilish faoliyatini amalga oshirish huquqini beruvchi litsenziyaga ega bo'lgan yuridik shaxslarga to'langan sug'urta mukofotlarini to'lash uchun ajratilgan ish haqi va boshqa daromadlari miqdori (O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 378-moddasi 15-bandi);

Fuqarolar tomonidan sug'urta qoplamasi shaklida olingan summalar soliqqa tortilmaydi (O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 369-moddasi 4-bandi).

Uzoq muddatli hayotni sug'urtalash (ANNUITY LIFE)

Yillik sug'urta mukofoti

Umumiy to'lov

60 000 000,00

62 100 000,00

№ п/п

Sug'urta mukofotini to'lash

Sug'urta kompaniyasidan qo'shimcha daromad

Xodimlarga joriy annuitet to'lovi

oylik

Jismoniy shaxslardan soliqlarni tejash (PIT)

Umumiy foyda

 

100%

3,5%

12/1

12%

15,5%

1

60 000 000,00

2 100 000,00

0,00

0,00

-

2

-

-

5 000 000,00

600 000,00

-

3

-

-

5 000 000,00

600 000,00

-

4

-

-

5 000 000,00

600 000,00

-

5

-

-

5 000 000,00

600 000,00

-

6

-

-

5 000 000,00

600 000,00

-

7

-

-

5 000 000,00

600 000,00

-

8

-

-

5 000 000,00

600 000,00

-

9

-

-

5 000 000,00

600 000,00

-

10

-

-

5 000 000,00

600 000,00

-

11

-

-

0,00

0,00

-

12

-

-

0,00

0,00

-

13

-

-

15 000 000,00

1 800 000,00

9 300 000,00

Итого:

60 000 000,00

2 100 000,00

60 000 000,00

7 200 000,00

9 300 000,00