Classic

"CLASSIC" – hayotni uzoq muddatga sug'urta qilishning jamg`arib boriladigan turi hisoblanib, sug`urta muddati 13 oyni tashkil etadi.

Mijoz sug`urta muddati davomida sug`urta mablag`larini jamg`arib boradi va shartnoma yakunida Kompaniya tomonidan ushbu mablag`lar va qo`shimcha bonus to`lab beriladi.              

Taklif qilinayotgan sug`urta mahsulotining muhim jihatlaridan biri davlatimiz tomonidan berilgan soliq imtiyozi bo`lib, hayot sug'urtasiga yo`naltirilgan mablag`lar daromad solig`idan ozod etiladi. (O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksining 378-moddasi 15-bandi).

 

Oylar

Sug'urta badali

Daromad solig'idan imtiyoz

12%

Qo'shimcha bonus

5%

Sug'urta to'lovi

1

1 500 000

180 000

75 000

-

2

1 500 000

180 000

75 000

-

3

1 500 000

180 000

75 000

-

4

1 500 000

180 000

75 000

-

5

1 500 000

180 000

75 000

-

6

1 500 000

180 000

75 000

-

7

1 500 000

180 000

75 000

-

8

1 500 000

180 000

75 000

-

9

1 500 000

180 000

75 000

-

10

1 500 000

180 000

75 000

-

11

1 500 000

180 000

75 000

-

12

1 500 000

180 000

75 000

-

13

1 500 000

180 000

75 000

-

Jami:

19 500 000

2 340 000

975 000

20 475 000

 

HAYOT SUG`URTASINING AFZALLIKLARI:

  1. Mablag'larni samarali jamg`arish imkoniyati;
  2. Daromadni oshirish imkoniyati;
  3. Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan ozod etilishi;
  4. Sug'urta muddati davomida sug`urtalangan shaxsning vafot etish qaltisligi bo`yicha sug'urta ximoyasi;
  5. Bank omonatlariga joylashtirilgan pul mablag`lariga nisbatdan daromadliligi.